2015 január és februárjában induló képzéseink felölelik az új típusú OKJ rendszer egészségügyi szakmacsoportjába tartozó leggyakrabban keresett képzéseit ezért itt biztosan megtalálhatja az Ön által keresett továbbképzést.

Ha elküldi nevét és telefonszámát, kollégánk, Szauder Gábor 24 órán belül visszahívja!

ÁPOLÁSI ASSZISZTENS

ápolási asszisztens, ápolási asszisztens tanfolyam, ápolási asszisztens képzés, ápolási asszisztens okj, ápolási asszisztens feladata, egészségügyi képzés, egészségügyi tanfolyam, egészségügyi szakképzés, egészségügy OKJ, Pannon Kincstár Tanoda, képzés, OKJ

2015 szeptemberétől új csoport indul!

KUPONAKCIÓ: nyar.pkg.hu

Az ápolási asszisztens az ápolói munkacsoport tagja. Tevékenysége során elvégzi a rábízott betegek ápolásával kapcsolatos alapápolási feladatokat. Ezen belül segíti a különböző életkorú beteg/egészséges embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésében. Ápolja és gondozza a kórházak, klinikák, szanatóriumok és egyéb egészségügyi, illetve gondozási feladatot ellátó intézmények különböző osztályain gyógykezelt betegeket; mentőautóval kórházba, haza vagy kórházak között szállítja a betegeket, miközben szükség esetén életmentő feladatokat is ellát. A szakképesítéssel kórházak különböző osztályain, egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, ápolási intézetben továbbá szociális szolgáltatást nyújtó intézetekben is el lehet helyezkedni.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000971/2014/A023; A005

Bővebben: ÁPOLÁSI ASSZISZTENS

ÁPOLÓ

ápoló, ápoló tanfolyam, ápoló képzés, ápoló feladata, ápoló okj, egészségügyi képzés, egészségügyi tanfolyam, egészségügyi szakképzés, egészségügy OKJ, Pannon Kincstár Tanoda, képzés, OKJ

2015 szeptemberében 2 új csoportot indítunk, melyből az egyik csoport államilag támogatott!

 

Az ápoló munkája során kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával, dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést, előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre és asszisztál a beavatkozásoknál, gyógyszerelő tevékenységet folytat, közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok előkészítése során, transzfuziológiai- és dialízis kezeléseknél asszisztál, ápolja, gondozza, segíti a beteget, szakápolást végez. Prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, rehabilitációban közreműködik. Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál.


Bővebben: ÁPOLÓ

BETEGKÍSÉRŐ

betegkísérő, betegkísérő tanfolyam, betegkísérő képzés, betegkísérő okj, betegkísérő feladata, betegszállító

2015 szeptemberében 2 új csoportot indítunk kedvezményes árakkal!

A betegkísérő orvosi beutalás, utasítás alapján egészségügyi szaksegítséget nem igénylő betegszállításokat végez a beteg otthonából egészségügyi intézménybe, az egészségügyi intézményen belül, illetve a beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába.

 

 

Bővebben: BETEGKÍSÉRŐ

CSECSEMŐ ÉS GYERMEKÁPOLÓ

csecsemő és gyermekápoló, csecsemő és gyermekápoló képzés, csecsemő és gyermekápoló tanfolyam, csecsemő és gyermekápoló okj, csecsemő és gyermekápoló feladata, egészségügyi képzés, egészségügyi tanfolyam, egészségügyi szakképzés, egészségügy OKJ,Pannon Kincstár Tanoda, képzés, OKJ

2015 szeptemberében 2 új csoportot indítunk, melyből az egyik csoport államilag támogatott!

 

A csecsemő- és gyermekápoló a szülés megindulásának jeleit felismeri, újszülött ellátásában részt vesz, szülőszobai ellátáshoz, újszülött, koraszülött fogadásához előkészít, részt vesz az ellátásban. Újszülött, csecsemő- és gyermekápolási feladatot végez, koraszülöttet lát el. Beavatkozásoknál segédkezik, életmentő beavatkozásokban részt vesz.Bővebben: CSECSEMŐ ÉS GYERMEKÁPOLÓ

DIABETOLÓGIAI SZAKÁPOLÓ ÉS EDUKÁTOR

diabetológiai szakápoló és edukátor, diabetológiai szakápoló és edukátor tanfolyam, diabetológiai szakápoló és edukátor képzés, diabetológiai szakápoló és edukátor okj, diabetológiai szakápoló és edukátor feladata

 

2015 szeptemberében 2 új csoportot indítunk a régi kedvezményes árakkal!

 

 A diabetológiai szakápoló és edukátor cukorbetegeket ápol, gondoz kórházi osztályon, szakrendelőben, Diabetes Centrumban, háziorvosi szolgálatnál. Egyénre szabottan oktatja a betegeket és hozzátartozóikat az   egészségnevelés módszereivel, a didaktika alapelvei alapján a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására.

 Nyilvántartásba vételi szám: E-000971/2014/A025

 

Bővebben: DIABETOLÓGIAI SZAKÁPOLÓ ÉS EDUKÁTOR

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

egészségügyi képzés, egészségügyi tanfolyam, egészségügyi szakképzés, egészségügy OKJ, általános asszisztens, általános asszisztens képzés, általános asszisztens tanfolyam, általános asszisztens okj, általános asszisztens szakképzés

2015 szeptemberében 2 új csoportot indítunk a régi kedvezményes árainkkal!

KUPONAKCIÓ: nyar.pkg.hu

Az egészségügyi asszisztens olyan szakember, aki egészségügyi intézményekben, kórházakban, rendelőintézetekben a legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkezik. Az adott munkakörben elvégzendő feladatokat megfelelő módon, a szakmai ismereteit, készségeit, képességeit valamint a személyes, társas és módszertani kompetenciákat kitűnően alkalmazza.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000971/2014/A027

  

EGÉSZSÉGÜGYI GYAKORLATVEZETŐ

egészségügyi gyakorlatvezető, egészségügyi gyakorlatvezető tanfolyam, egészségügyi gyakorlatvezető képzés, egészségügyi gyakorlatvezető okj, egészségügyi gyakorlatvezető feladata

2015 szeptemberében 3 új csoportot indítunk a kedvezményes árainkkal!

 Az egészségügyi gyakorlatvezető az egészségügyi tevékenységet végző team azon tagja, aki a különböző ellátási/szolgáltatási területeken gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészíti a tanulókat a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére.
Részt vesz a szakmai vizsga előkészítésében, a tanuló értékelésében. Közreműködik a tanulók pályára nevelésében, optimális tanulói környezet kialakításában, részt vesz a tudásmegosztásban a különböző képzési formák, módszerek alkalmazásával, fejlesztésével. 

 Nyilvántartásba vételi szám: E-000971/2014/A028

EPIDEMIOLÓGIAI SZAKÁPOLÓ

epidemiológiai szakápoló, epidemiológiai szakápoló tanfolyam, epidemiológiai szakápoló képzés, epidemiológiai szakápoló okj, epidemiológiai szakápoló feladata, epidemiológiai szakápoló

2015 szeptemberében 3 új csoportot indítunk a régi kedvezményes árainkkal!

Az epidemiológiai szakápoló az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, járványok megelőzésével, felismerésével, azonosításával, felszámolásával foglalkozik. Szakszerűen mintát vesz a mikrobiológiai vizsgálatokhoz, kapcsolatot tart a népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és mikrobiológiai laboratóriumokkal.

 

 

Bővebben: EPIDEMIOLÓGIAI SZAKÁPOLÓ

FERTŐTLENÍTŐ-STERILEZŐ

fertőtlenítő sterilező, fertőtlenítő sterilező tanfolyam, fertőtlenítő sterilező képzés, fertőtlenítő sterilező okj, fertőtlenítő sterilező feladata

2015 szeptemberében új csoportokat indítunk a régi kedvezményes árainkkal!

A fertőtlenítő-sterilező feladata a fertőtlenítéssel, sterilizálással kapcsolatos feladatok ellátása. Munkája során a fertőtlenítésre, sterilezésre szánt anyagokat, eszközöket, műszereket csoportosítja, átvizsgálja, karbantartja, csomagolja, címkézi; a betegellátásban, járványügyi gyakorlatban speciális fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz.

 

 Nyilvántartásba vételi szám: E-000971/2014/A031

Bővebben: FERTŐTLENÍTŐ-STERILEZŐ

FIZIOTERÁPIÁS SZAKASSZISZTENS

fizioterápiás szakasszisztens, fizioterápiás szakasszisztens tanfolyam, fizioterápiás szakasszisztens képzés, fizioterápiás szakasszisztens okj, fizioterápiás szakasszisztens feladata

2015 szeptemberében új csoportot indítunk kedvezményes árakkal!fizioterápiás szakasszisztens prevenciós, rekreációs, rehabilitációs területen a fizioterápiás szakmai feladatokat a szakorvos vagy gyógytornász utasítása alapján a hatékony betegellátás érdekében önállóan végzi.
Feladata a kezelési ellenjavallatok és technikai meghibásodások felismerése, és azok elhárításának megoldása.

 Nyilvántartásba vételi szám: E-000971/2014/A032

 

 

Bővebben: FIZIOTERÁPIÁS SZAKASSZISZTENS

FOGÁSZATI ASSZISZTENS

fogászati asszisztens, fogászati asszisztens tanfolyam, fogászati asszisztens feladata, fogászati asszisztens okj, fogászati asszisztens iskola, fogászati asszisztens okj, egészségügyi képzés, egészségügyi tanfolyam, egészségügyi szakképzés, egészségügy OKJ, fogászati asszisztens képzés, fogorvosi asszisztens, fogorvosi asszisztens okj, fogorvosi asszisztens képzés, fogorvosi asszisztens iskola, fogorvosi asszisztens tanfolyam, dentálhigiénikus képzés, klinikai fogászati higiénikus képzés

KUPONAKCIÓ: nyar.pkg.hu

A fogászati asszisztens olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki közreműködik, előkészít és asszisztál a fogorvosnak a fogászati beavatkozásoknál,  elvégzi a betegirányítás és betegellátás kommunikációs és adminisztrációs feladatait. A páciensek részére a fogászati beavatkozások során pszichés segítséget nyújt, felvilágosító tevékenységet végez a fogászati betegségek megelőzéséről.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000971/2014/A033

Bővebben: FOGÁSZATI ASSZISZTENS

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓ

foglalkozás-egészségügyi szakápoló, foglalkozás-egészségügyi szakápoló tanfolyam, foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés, foglalkozás-egészségügyi szakápoló okj, foglalkozás-egészségügyi szakápoló feladata

2015 szeptemberétől új csoport indul a régi kedvezményes árainkkal!


foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző szakápoló foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnál, foglalkozás-egészségügyi szakellátásban (szakellátó helyen), foglalkozás-egészségügyi központban részt vesz a foglalkozás-egészségügyi preventív, klinikai, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési feladatokban, a foglalkozási betegségek felismerésében, kezelésében, a munkavégzésből, munkakörnyezetből származó egészségkárosító kóroki tényezők észlelésében, munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, kommunikációs, adatszolgáltató tevékenységben.

 Nyilvántartásba vételi szám: E-000971/2014/A034

FOGTECHNIKUS GYAKORNOK

fogtecnikus gyakornok, fogtecnikus gyakornok tanfolyam, fogtecnikus gyakornok feladata, fogtecnikus gyakornok okj, fogtecnikus gyakornok iskola, fogtecnikus gyakornok okj, egészségügyi képzés, egészségügyi tanfolyam, egészségügyi szakképzés, egészségügy OKJ, fogtecnikus képzés, fogtecnikus, fogtecnikus okj, fogtecnikus képzés, fogtecnikus iskola, fogtecnikus tanfolyam

2015 szeptemberében 2 új csoportot indítunk a régi kedvezményes árainkkal!

 

A fogtechnikus gyakornok fogtechnikai laboratóriumban fogpótlásokat, illetve javításokat készít. Munkája során együttműködik a fogorvossal, az asszisztenciával és a pácienssel.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000971/2014/A035

Bővebben: FOGTECHNIKUS GYAKORNOK

GERIÁTRIAI ÉS KRÓNIKUS BETEG SZAKÁPOLÓ

geriátriai és krónikus beteg szakápoló, geriátriai és krónikus beteg szakápoló tanfolyam, geriátriai és krónikus beteg szakápoló képzés, geriátriai és krónikus beteg szakápoló okj, geriátriai és krónikus beteg szakápoló feladata, Pannon Kincstár Tanoda, képzés, OKJ

2015 szeptemberében 3 új csoportot indítunk kedvezményes árakkal!

 

A geriátriai és krónikus beteg szakápoló kórházban vagy egészségügyi intézményekben kezelt idős, krónikus betegek körüli teendők ellátását végzi az orvos utasításai szerint, illetve önállóan. Segédkezik a vizsgálatokon, gyógyszerek kiosztásánál és a beteg állapotát figyelemmel kíséri.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000971/2014/A0337 

GYAKORLÓ ÁPOLÓ

ápoló, ápoló tanfolyam, ápoló képzés, ápoló feladata, ápoló okj, egészségügyi képzés, egészségügyi tanfolyam, egészségügyi szakképzés, egészségügy OKJ, Pannon Kincstár Tanoda, képzés, OKJ2015 szeptemberétől új csoport indul a régi kedvezményes árainkkal!

KUPONAKCIÓ: nyar.pkg.hu

Az ápoló munkája során kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával, dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést, előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre és asszisztál a beavatkozásoknál, gyógyszerelő tevékenységet folytat, közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok előkészítése során, transzfuziológiai- és dialízis kezeléseknél asszisztál, ápolja, gondozza, segíti a beteget, szakápolást végez. Prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, rehabilitációban team tagjaként közreműködik. Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál.

 

Bővebben: GYAKORLÓ ÁPOLÓ

GYAKORLÓ CSECSEMŐ ÉS GYERMEKÁPOLÓ

gyakorló csecsemő és gyermekápoló, gyakorló csecsemő és gyermekápoló képzés, gyakorló csecsemő és gyermekápoló tanfolyam, gyakorló csecsemő és gyermekápoló okj, gyakorló csecsemő és gyermekápoló feladata, egészségügyi képzés, egészségügyi tanfolyam, egészségügyi szakképzés, egészségügy OKJ,Pannon Kincstár Tanoda, képzés, OKJ

2015 szeptemberétől új csoport indul a régi kedvezményes árainkkal!

 

A csecsemő- és gyermekápoló a szülés megindulásának jeleit felismeri, újszülött ellátásában részt vesz, szülőszobai ellátáshoz, újszülött, koraszülött fogadásához előkészít, részt vesz az ellátásban.
Újszülött, csecsemő- és gyermekápolási feladatot végez, koraszülöttet lát el. A beteget monitorizálja. Beavatkozásoknál segédkezik, életmentő beavatkozásokban részt vesz.

 

 

Bővebben: GYAKORLÓ CSECSEMŐ ÉS GYERMEKÁPOLÓ

GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS